Položaj
Posted on 04 Svibanj 2007

Imotica je seoce na primorskom kamenjaru, sa svim obilježjima koja takva sela sobom nose. Smještena je na krajnjem sjeverozapadu dubrovačkoga kraja. Stoljećima je označavala granicu Dubrovačke Republike prema susjedima na sjeverozapadu. I danas je ona selo na granici između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.

            Imotički prostor zauzima površinu tek nešto manju od 495 hektara (točnije 4 940 770 metara četvornih). Proteže se  smjerom sjeveroistok – jugozapad, dužinom od oko 5 000 metara, te smjerom sjeverozapad – jugoistok širinom koja u prosjeku iznosi oko 1000 metara. Sa zapada i sjevera granicu dijeli s hercegovačkim selima Dužima i Moševićima; na istoku je selo Topolo, a na jugu Štedrica. Iako svojim prostorom izlazi na more u uvali Pješteta u Malostonskom zaljevu, najbliži joj je doticaj s morem u uvali Bistrina, udaljenoj oko 3 km. Seoski prostor, smjerom Metković –Dubrovnik, presijeca tzv. Napoleonova cesta, Novi put kako tu cestu Imotičani oduvijek nazivaju. Od Dubrovnika je selo udaljeno oko 70 kilometara, a od Metkovića nešto manje od 30. Zajedno s još 6 sela (Štedrica, Topolo, Stupa, Ošlje, Smokovljani i Visočani) Imotica čini područje Stonskoga primorja.

            Selo je sastavljeno od 5 zaselaka. Glavninu čine tri: Ulice, Lukovac i Gornja Banda. Ulice leže u podnožju osojne strane brda Rvaštika; Lukovac u podnožju prisojne strane istoimenoga brda; Gornja Banda u podnožju osojne strane brda Radonje glavice. Zaselak Kazerma kilometar je i pol od glavnine sela prema zapadu, leži tik uz Napoleonovu cestu; a zaselak Podštedrica nešto više od 2 kilomatra od glavnine sela prema jugozapadu. U svim zaseocima danas je dvadesetak kućanstava, pretežito staračkih, s nešto manje od 60 žitelja.